br>


alikaya


   
  ÇILDIRLI VE ARDAHANLILARIN SİTESİ
  ÇILDIRLI SAYGIDEGER KİŞİLER
 

KORAVELLİ KAMİL ERDOGAN (AĞA)

1855-1944 Gölbelen (Urta) köyünde doğdu. Babası Molla Mustafa oğlu Abdullah Ağa'dır. 8 yaşında Sazhsu (Koravel) köyünde geldi. Medrese eğitimi gördü. Düğün ve bayramlarda aşıklan izledi. Çocukluk ve gençlik yıllan Osmanlı-Rus savaşlanyla geçti. Kurtuluş Savaşı yıllarında yörenin ileri gelenleriyle birlikte milis kuvvetlerini Ermeni-Gücü-Rus kuvvetlerine karşı örgütledi ve savaştı.


Garbı Kafkas Hükümetinin kuruluş aşamasında büyük görevler yapmıştır.

Milis Kuvetlerine her türlü destek yaparak çarpışmada komut görevlerini üslenmiştir.

Yöresel ve ulusal Kurtuluş Savaşı'yla ilgili şiirleri vardır. Şiirlerinde vatan sevgisi, kahramanlık ve Atatürk konulanm işlemiştir.
[/size]

1918ARDAHAN'IN KURTULUŞU DESTANı

Cihandaki bunca düvel içinde,
Al -Osman' m yüce saltanatı var.
Peygamber vekili, öz halifesi,
Tarikatı ulu, aslı, zatı var.

Sultan Reşat Hünkar adlile gezer,
Enver Paşa, durmaz ihtiyat düzer.
Resul Emaneti mülkümüz bezer

Sancağı Şerif' in kerameti var.

Urus, Al-Osman' la düştü inada.
Felek malın, mülkün çaldı kanada.
Düştü ihtilale, yandı fenada,
Tarmar gitti bunun bir hikmeti var.

Uruslar, Kafkası bırakıp kaçtı.
Yerine Ermeni, Gürcüler geçti.
Al-Osman devleti yetip, cenk açtı.
Bozdu Ermeni 'yi ne kuvveti var.

Bin üç yüz otuz dört tarihtir bu an Kurtuldu
Batum, Kars, bir de Ardahan Şad oldu geçmişte
ruh-i şehidan intikam alındı çok fırsatı var.
Hamdolsun kavuştuk Atamıza biz,

Kırk yıl esarette kalmıştık öksüz.
ÖptükAl Bayrağı, sürdük yüz ve göz.
Sağaldı canımız, hoş sıhhati var.
Ardahan' ageImiş F azlı Binbaşı.

Adalet üzere görür her işi.

Gece, gündüz durmaz eder teftişi.

Divan hükmü keser adaleti var.
MutasamfŞakir Bey, güzel insan,
Vasfmı demeye acizdir lisan.

Merhametli, kibar, hem ehl-i irfan
Ahaliye gayet çok hürmeti var.
Çok Şad gördüm Ardahan' m özünü
Elvanlı çiçekli ova, düzünü

Bir daha görmesin Kafır yüzünü
Peygamberimizin bize şefaati var.

Şirlerinde hece ölçüsü kullanmıştır.

Erdoğlu askerler cenge çıkarlar.

Düşmanlan vurur, süngü takarlar.

İnna fetebna 'yı her dem okurlar.

Din yolunda gider marifeti var.

Kıble-i Aleme secde kılarlar.

Dilbilmez Kafır' e karşı durarlar.

Allah, allah deyip cenge dalarlar

Muhammed adına salavatı var.

Koravelli KAMİL, aşka gelende.

Hakkın ihsanında şükür kılanda.

İnşaIlah Kafkas' ı biz tam alanda.

Size böyle yeni hikayeti var. Aşık Şenlik'in Dizeleriyle onurlandırılmış Bir Büyük İnsan HASAN AĞA


Kasımoğlu Ailesi Aile Büyüğü Olan Kasım Ağa Orta Asya’dan Kasımlı Köyünden gelip Arpaçay'a yerleşmişlerdir Kasım Ağanın iki oğlu olmuştur Mehmet ve Musa, Musa’nın çocuğu olmamıştır Mehmet ise 17. Yüzyılın sonlarında Suğhara’ya yerleşmiştir. Hocalık yapması sebebiyle Molla Memmet diye de anılmıştır Molla Memmet, Peri Hanımla evlenerek dünya evine girmiştir. Bu evlilikten dört çocuğu olmuştur. Yusuf ağa, Hüseyin ağa, Kasım ağa ve en küçükleri Hasan ağa. Hasan ağa 1863 yılında dünya’ya gelmiştir. Çocukluğundan sonra aile geleneği ve disiplini gereği toplumdaki yerini ismine ve liderlik vasfına göre almıştır. Zaten ağabeyi olan Yusuf ağa zamanın Gilavası (kaymakam) imiş Yusuf ağa 35 yıl Gilavalık yapmıştır Osmanlı devletinin çöküşü Ermenilerin halka zulüm yapma sebebi olmuştur. İşte Hasan ağa bu zulme dur diyecek gücün kurulmasını sağlayacak yegâne kişi idi. Bu amaç ile bir teşkilatı milliye kuması gerekiyordu. Silah arkadaşları: Gödekdağlı Hüseyin, Arpaçay'dan Hacıabbasoğlu Muhammet, Öncül’lü Deli Ağaoğlu Lütfü, Yenibeyrahatun Köyünden İnce Memet, Kama Köyü’nden Hüseyin Paşa ve ismini bilmediğim bunlarında emirlerinde bulunan kahraman yüreği vatan sevgisiyle çarpan yiğitlerle tek bilek tek yürek olmuşlardır. Kasımoğlu Hasan Ağa silah arkadaşlarıyla birçok cephede vatanın bölünmez bütünlüğü için çarpışmışlardır. Ardahan, Arpaçay, Gödekdağı, Kamaköy, Öncül ve Çıldır'ın her bir yanında bu mücadele içerisinde Öncüllü Lütfü’yü Şehid vermişlerdir. Hasan Ağanın mücadelesi sadece harp değildi bölgeye lojistik destekte sağlaması gerekliydi ve bu konuda da ağabeyi Yusuf Ağanın büyük rolü oluyordu lakin bölge halkı içerisinde politik düşünen kötü zihniyetlerde vardı bu zihni ve karakteri bozuk şahsiyetler milli mücadeleye büyük darbe veriyordu bunu duyan Hasan Ağa bu ermeni muhbirliğini yapan vatan hainlerini cezalandırmaya karar verir ve hepsini toplayarak köyde saman barınağı doldurarak canlı canlı yakmaya karar verir. Yüreğindeki vatan sevgisi öyle ağır basıyordu ki bir insanı canlı canlı yakmak bile ona acı vermeyeceğini düşünüyordu Hasan Ağayı bu kadar katılaştıran sebep şuydu bu ülkenin ekmeğini yiyip havasını soluyup, suyunu içen nasıl böyle bir hainlik yapabilir diyordu ama ağabeyinin ısrarı ile bu hainleri maalesef serbest bırakır ve bu muhbirler bunu fırsat bilip hasan ağanın arkasından türlü oyunlar yaparak onun Mazmanofus eline tutuklu düşmesine sebep olurlar yıl 1919. Kasımoğlu Hasan Ağa kısa süreli bir tutukluluk zarfında çizmesine koyulan taban zehiri ile Şehit edilir bununla da kalmaz Hasan Ağanın oğlu Musa'da milli mücadelede aktif rol aldığı için hainlerin ve Mazmanofun hedefi haline gelir aynı yıl içerisinde Musa Ağa da Şehit edilir. Kabristanları Aşık Şenlik kasabasında Aşık Şenliğin türbesine yüz metre mesafede yan yanadır yöremiz hak ozanı olan rahmetle andığımız Aşık Şenlik şu dörtlükler ile Hasan Ağa'yı ölümsüzleştirmiştir. HASAN AĞA DESTANI

ZULUM ATA VURDU GAMER ZİYASI
EFLATUN HÖKÜMLÜ BİR EJDERİYDİ
KASIMOĞLU HASAN AĞA NAMINDA
ÇILDIR SANCAĞINDA İRAHBERİYDİ

BÜTÜN YASA DÖNDÜ BU DEVR-İ AFET
HİLLE-Yİ ŞER OLDU BİZE MUSALLAT
HİSAR ETTİ HER TARAFI ZULUMAT
SEYRAGUFTAN GELEN KEM HABERİYDİ

HUDUTLARDA AŞTI MOSKOF ASKERİ
HASAN AĞA KUŞANDI CENK KEMERİ
DEDİ BU UĞURDA VERECEM SERİ
RÜSTEM ZAL HEYBETİ ONDA VARDI

YIĞDI ÇETESİNİ ATA MİNDİRDİ
ARDAHAN MÜLKÜNE HABER GÖNDERDİ
NARA VURDU GAVURLARI SİNDİRDİ
GIZIL GUŞ HAYALLI BİR SERDARİDİ

GAVURUN GOŞUNU HER YANI SARDI
BÜTÜN İSLAM EHLİ SARARDI SOLDU
GÖDEKDAĞLI HÜSEYİN İMDADA GELDİ
EJDERHA MİSALİ BİR GADDARİDİ

DELİ KASIMOĞLU HALAY PERVANE
SIDKILE SIĞINDI GANİ SÜBHANA
DEDİ MANA AİT ERZAK CEPHANE
ASKER MOLLA DEVRİŞ BARABAR İDİ

HACI ŞAKİR ETTİ İHLASA NİYET
ŞİTA ÇAĞINDAYDI EYYAMI ŞİDDET
OKUDU TECVİDİ TALİMİ AYET
SIRRI PÜNHAN ONUN BİR ESRARIDI

HİCRİ GAM LEŞKERİ ETTİ HAREKET
GAROSTAV DAĞINDA KOPTU KIYAMET
EHLİ İSLAMLARI BASTI KEMKUBAT
AHU NALA ÇIKAN MUSİBETİDİ

KESİLDİ HUDUTLAR ETRAF SARILDI
GÜLLE SEDASINDAN DAĞLAR YARILDI
DELİ AĞANIN OĞLU LÜTFÜ VURULDU
EMRİ İLAHİNİN BİR KADERİDİ

MÜNAFIKLAR MURADINA ERİŞTİ
MÜMİN OLAN KULLAR YANINDA ALIŞTI
BEŞYÜZ ATLI BİR HAMLEDE YERİŞTİ
KIRDI BENESFERİ CENGİ VARIDI

ARZUSU KALMADI ÇARKI FELEKTE
BENESFER-İ MAĞLUP EYLEDİ CENKTE
ÇILDIRIN-I KURDU AHILKELEK-TE
ZEMİNDAR HIŞIMLI DAMU NARİDİ

GORAVELLİ KAMİL AĞA ARİFAN
ONUN PENAHIYDI OL GANİ MERDAN
DÜZENLETTİ HAZIRLATTI BİR PLAN
ASALETTEN BİR NEROĞLU NERİDİ

HAKKA SIĞINDILAR DERUNİ DİLDEN
ASLA DÖNMEDİLER GİTTİĞİ YOLDAN
İMDAT İSTEDİLER OL ŞÖREYELDEN
CEBİR DESTANININ GAM GUBARIDI

AŞTILAR ŞUKKAYI OKUNDU BERAT
YARDIMDAYDI BİZE O SIRRI KUDRET
DARDAYDI HACABBASOĞLU MUHAMMET
DADINA YERİŞEN HULÜSKARIDI

AHVALLAR PERİŞAN YOLLAR IRAKTI
ÇEKTİ ÇETESİNİ BİR SEHER VAKTİ
İNDİ ARPAÇAY'A ŞAFAKTA ATTI
BELDE SİLAH ELDE ZÜLFİKARIDI

HÜNKAR ŞAHI ONA VERDİ CESARET
ŞÜKÜR ARPAÇAY'DAN KALKTI ESARET
SEVİNDİ HACABBASOĞLU MUHAMMET
SİNESİNİ DOLDURAN GAM EFKARIDI

ZEHMİ MEVCE GELDİ ÇEKTİ TABURU
BİR HALEF GÖNDERDİ OL HAKKIN NURU
KURTULDU ARPAÇAY KIRDI GAVURU
SALDAT GOŞUNUNUN SİTEMKARIDI

KILIÇLAR ETTİ HER YANI ŞAN ŞAN
ALLAH'IN ASLANI ONA BİR NİŞAN
BENESFER GOŞUNU OLDU PERİŞAN
DÜŞMANIN ÇEKTİĞİ AHU ZARIDI

DOKSAN ÜÇTE HASAN AĞA ŞAN ALDI
BİR KANINA YÜZ KAN İNTİKAM ALDI
GAM GÜNÜ ŞENLİK'İM ŞAD OLUF GÜLDÜ
BU DESTAN ÇILDIR'IN YADİGARIDI.

 

K. HALK OZANLARI (AŞIKLAR) VE ŞAİRLER

ASLAN USTA (1900 - 1974)

1900'da Çıldır'ın eski adı Vartmana olan Kaşlıkaya köyü İstiklfrl Harbi'ne katılmış; Dumlupınar Gazuçuran Tepe ve Bursa C savaşmış bir kişidir. Daha sonralan İstiklfrl madalyası ile ödülleili -'

Hayatını çiftçilik ve duvar ustalığı yaparak kazananAslan C meclislerde -umumiyetle irticalen- söylemiştir. Şiirlerinde d:ini işlemekle beraber daha çok gerçek hayata ve günlük olaylara _ duygulan oldukça güçlü olan bir şairimizdir.

SiGARA

Kurula kurula kipridi çakar

Göz göre malını ataşa yakar

Körükler dumanı burnundan çıkar

Ü fürdükçe sağlık geder havaya

Çotlanır öksürük tutar her ayda

Söyleyin canınıza var mıdır fayda

Ne emersin meme kimi bir kayda

Sağlam canın sora düşer ce:ffiya

Tükedende bol söyleder küfüri

Alır çöpü kanştım zifri

Hem yüklenir dağlar kadar kahri

, Akıl çıkar daha girmez kafaya

Aslan! der benlik eylemen haşa

Sakin ki bu uyuz geçmiye başa

İster isen sonra başın döy taşa

Müsibettir yapışırsa yakaya.

BAYRAM DENİZOGLU

1958 yılında Çıldır'ın Gülyüzü Köyü'nde doğdu. Babası Aşık Durmuş'tur. On bir yaşından itibaren babasından aşık1ık geleneğini, sanatını ve saz
çalmasını öğrendi. Aşıklar meclisi ve sohbetinde yetişti, pişti. Türkiye'nin büyük kentlerini gezdi. Aşıklığını yurdun çeşitli yörelerinde yapılan şölenlerde kanıtladı. Konya

Aşıklar Bayramı'Yarışmalara katıldı. Çeşitli dallarda ödül kazandı.

Atatürk'le ilgili TRT'nin açtığı yanşmada dereceye girdi.

Avrupa'yı aşık olarak dolaştı. Şölenlere katıldı.

Evli, üç çocuğu var. Kendi derlediği 30 hikayesi

600 şiiri henüz kitap halinde yayınlanmamıştır.

OLAMAZSIN Kİ

Yeni dost edindim diye sevinme,

Eski dostlarmı bulamazsın ki.

Tedbirliyim diye fazla övünme, Başına geleni bilemezsin ki.

Senden önce yolcu oldu pederin,

Dur düşün bunlan artar kederin.

Ezelinden kara ise kaderin,

Gülrnek istesen de gülemezsin ki.

Kim yaşadı bu dünyada baş başa,

Kaldırsın başını görülmez haşa.

Ömrün bitenecek insanca yaşa,

Bir daha dünyaya gelemezsin ki.

Denizoğlu, hakka olmalı mail,

Sular üstten akar görünür meyiL.

Çalış, her toplumda bir insan sayıl,

Sevilmezsen insan olamazsın ki.

AŞıK ÇOBAN İSA

Aşık Çoban İsa, Çıldır'ın Yıldınmtepe (Rabat) köyündendir. Çoban olduğundan, doğayı çok seven ozan, Posoflu Zülali ve bazı aşıklarla arşılaşmıştır. 1898 - i 929 yıllan arasındayaşadığı belirtilmektedir. Asıl 50yadlan Aktimur ailesindendir.

TARNAM

Sennen haber alem, Kasurun yeri
Bıldır ki bayramın, necaldu tamam
O giden çarşamba, bu cuma ahşarnı
Yıl aradan geçti güç oldu tamam

Kinni felek, kimisini güldürdü
Kimini de murat üste öldürdü
Men fağınn çeşrnin yaşın sildirdi
Altın gümüş günüm tuç oldu tamam

Gamlı İsa baş ağrısı mahana
Bu dünyada kim galıfdı dihana
Nece Süleymanlar geldi cihana
Söyle görem hani necaldu tamam
DURMUŞ DENİZOGLU

Asıl adı Durmuş Gökdeniz'dir. Çıldır'ın Gülyüzü köyünde doğ (1928). Aşıklık geleneğini küçük yaşta çevre aşıklannın yanında öğren Şiirleri yanında pek çok hikaye de bilen ve anlatan aşığın oğlu Baba Denizoğlu da geleneği sürdürenlerdendir. Halen İstanbul'da oturan aşık, ilkokul mezunudur.

KOŞMA

El çek tabip bu yararndan sağalmaz yaram benim
Gece gündüz dolaşmaktan kesildi çaram benim
Eller düğün bayram eder, ben derd ü gam içinde
Bu ne zalim dünya imiş, bitmiyor garam benim.

N e bağlandın bu dünyaya, var mı ki tapın senin?
Bir emanet binadasın bozulur yapın senin
Melekül mevt olacaksın, yok bacan kapın senin
Dünya değirmene benzer, döner, sıram var benim.

Denizoğlu başa kadar yandı kimin çırası
Bu dünya kahpe dünyadır, harkesin var sırası
Seninle beraber gelmez dünya malı, parası
Açma tab ip hiç sinerni, bitmez verem var benim


DURSUN DURDAGI (AŞıK BURHANİ)

1937 Arpaçay'm Gediksatılmış köyünde doğmuştur. Baba adı, Aziz; ana ı Anahanım'dir. İlkokulu bitirdikten sonra ailesiyle birlikte Çıldır'm ]üvenocak (Zinzal) köyüne yerleşti. Güvenocak, dede yurdudur. Aşık asım'm çırağıdır. Halk şiirinin birçok türünde eserler verdi. Birçok kez Konya Aşıklar Bayramı'na katıldı. 1973'te Kars'ta düzenlenen
"Dede Korkut Gecesilinde birinci oldu. Evli olan ozanm iki oğlu ve . kızı vardır.

AYNI

Bu dünyaya gelen tüm insanların,
Anadan olunca duygusu aynı.
Görünce dünyayı feryat onların,
Farketmez hepsinin kaygusu aynı.

Her insan bürünmüş kamiğe ete,
Ruhu vardır kandan damardan öte.
Çocukken ağlıyor bir yudum süte,
Hayatı boyunca arzusu aynı.

Hangi dilden hangi dinden olursa,
İslam doğar bu dünyaya gelirse.
Hep aynıdır ağlar veya gülerse,
Hayaller rüyalar uykusu aynı.

Sonradan dünyaya gönlünü bağlar,
Neşelerde güler, kederde ağlar.
Hey Dursun alçaklı yüksekli dağlar,
Misali insanlar sorgusu aynı.

Dursun DURDAĞI

ÇILDIR'IN (KOŞMA)

Gözlere diba, zerbafbiçilir

Ganimettirmal metahı

Çıldınn Lale, sümbül, gonca, güller açılır

Göl kenan seyrangahı Çıldır'ın

Ağalan vardır hep adı belli

Koç yiğİtler gezer ağa misalli

Aslı Beyzadedir, kendi kemalli

Tahir Bey'dir birpenahı Çıldır'ın

İsa söyler bu sözleri serinden

Yiğit ölmeyince dönmez yarinden

Paşalar, vezirler korkar şerinden

Hacı Bey'dir hanlı, Şanlı Çıldır'ın

RamazanKORKMAZ

Çıldır Tarih ve Etnografyası Erzurum - 1984

HAcı MURAT GÖKBULAK

1937 yılında Çıldır'ın Aydıngün köyünde doğdu.

Hallaçoğullan'ndan Sarı'nın oğludur. Köylerinde açılan ilkokulun ilk mezunlanndandır. Maddi jururnlannın bozuk olması nedeniyletahsil yapamamıştır. Genellikle çiftçilik yapmakla beraber, dini konulara karşı büyük bir ilgisi vardır. Sekiz çocuk babasıdır. çevreye ve dostlanna bağlı bir yapısı vardır. Sonsuz bir sevgi ve saygısı vardır.

DEDECAN

Çifte gider, ekin ekerdik,

Maçkal kızar, dil bükerdik,

htiyar haline gülerdik,

Pişmanım, dedecan, dedecan.

Çalı keser binardik ata,

Çamura, kara, bata bata,

Gençliğimde geçen hayata,

Yananm, dedecan, dedecan.

Ömür insanı yiyip talıyor,

Sanoğlu, gençlik arıyor,

Yaşım sorarsın, kırka varıyor,

Kocadım, dedecan, dedecan.

Haberin vereyim halimden,


[/size]

[size="4"]Şikftyetim ne sin elinden,

Ele usanıp, bıktım canımdan,

Bezanm, dedecan, dedecan.

Murat hayatın, etmiyor para,

Ele ölüme, olmuyor çare,

Halim destan eyler, deftere,

Yazarım,dedecan,dedecan.

AŞıK HÜSEYİN TELLİOGLU

1946 yılında Eski Beyrehatun köyünde doğdu. Saz çalınas sonra başladı. Devlet memurluğu yaptı. Emekli oldu.

NE KOLAYDıR NE DE ZOR

Düşüp nefs in havasına ömrün boşa bitirme
Hakka yakın olmak öyle ne kolaydır ne de zor.
Umudun kesme Mevladan alim de emin değiL.
Hakka yakın olmak öyle ne kolaydır ne de zor.

Ruh dediğin neye benzer, cesede nasıl girer?
Kalışı hesap edilmiş, çıkışını kim görer.
Her ilmin peşinde ya dünya ahret arar.
Hakka yakın olmak öyle ne kolaydır ne de zor.
Tellioğlu ne zalimdir hakkı inkar edenler.

Bu dünyada mülk bırakıp boşu boşuna gidenler.

Ruh cesedi terk edince neye yarar bedenler.

Hakka yakın olmak öyle ne kolaydırne de zor.

Aşık Hüseyin TELLİOĞLU

Gönül Dostlanna Kasım-1998

AŞıK İLYAS KAYA

1931 yılında Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Bozyiğit (Gereşe~ dünyaya geldi.

İlkokul mezunu olan Kaya, 15 yaşlannda ozanlığa Yaşadığı bölgenin

özelliği, savaşlara sahne olması ve geçirdiği aşA _ duygulanarak ozanlığa

başlayan yaşlı ozan, Aşık Kasım'ın yanında : usta malı şiirler okur.

Kendine has koşmalan ve güzellerneleri bU: yaşının geçmesi nedeni ile

ozanlığı bırakmıştır.

ÇILDIRGÜZELLEMESİ

Dinleyin efendim size bir destan,

Ne hoştur havası yeri Çıldır'ın.

Ağası, paşası, beyi, milleti,

Bin olsun sürüsü, biri Çıldır'ın.

Arabi, Farsıca iman diledi,

Makam'ı Cennetti Firdevs yeridi.

Esas kendi köyü Koraveldi,

KamilAğa'dır Şeyhleri çıldır'ın.

Ezberi Kur'anı dilinde zikir.

Peygamber çağırdı cennete gel gir,

Bu mübarek kutupları Çıldır'ın.

Verdiler zekatı namaz kıldılar,

Oğulları kerameti buldular.

Mübarek'i sağ cami'de gördüler

Hoş lisanh imranları Çıldır'ın.

Bu beyleri sanlarıynankalsınlar,

DilerimAllah'tan iman bulsunlar.

Düşmanları sararuban solsunIar,

Hoş lisanh imranlan Çıldır'ın.

AşıkİlyasKAYASÖZLÜKFirdevs : İran'ın ulusal destanı Şehname'nin yazan. MS. 935 - 1020

İmran : Hz. Meryem'in babası, Kur'an'ın 3. süresi. Bayındır, güzel.

Koravel : Çıldır'ın Sazhsu Köyü.
Mübareği sağ camide gördüler : Söylentiye göre ölümünden 1 yıl ::ra

Cilavuz'da (Susuz'da) camide namaz kılarken görülmüştür.

Bu nedenle .mil (Erdoğan) Ağa, ermiş kabul edilir.

sözlük Düzenleme ErtekinATALAY

İRFA-NİHOCA

Doğum l750? Kunduzhev (Çııdır'ın şimdi harabe olan köyü.).

Ölüm, : O? Arpaçay'ın Demirci köyü.

Amcası Sabri Paşa ona kızını vermek istemiş; fakat İrfiini rüyasında :-

1üğü güzele aşık olmuş. Sevgilisi de onu rüyasında görmüş. Sevgilisi -'-'ten K

unduzhev'e gelmiş. Yanındaki falcı İrfiini'yi ona ölü olarak ttığında geri dönmüş.

Aşık geri dönen sevgilisini aramaya çıkmış. Bu kez 3.Sında gördüğü güzele benzeyen

Türkmen kızına gönlünü ka~.tırmıştır. -:.:asının kızını almayan aşık, amcası tarafından

Arpaçay'ın Demirci köyüne Smüş ve orada ölmüştür. Mezarı Demirci köyÜndedir.

Torunları Urta ve :ivel köylerindedir.

(Aşık, aşağıdaki şiirde tumalan Çıldır köyleri üzerinde gezdirerek plisini arattınr.

Köyler eski adları ile verilmiştir.)

TURNALAR DESTANı

Sabah namazında kalkıp Zarşat'tan.

İn Karaçayır'ı bulasan turnam.

Aş Lavaş-Gediği'n bağla katann.

Kanş Taşbaşı'nda Göl'e sen turnam.

İrişli, Külveren kaldı sağ yana.

Aş Kızılkilise'den geç Kamervana.

Albız ıssızlıktır, Cala verana.

Orada bir gece kalasan turnam.

Sefil, Ağcakala dönüptür yaza.

Uğrama Kakac'a belki yol aza.

Gel Su-Katışan'dan var in Canbaz'a.

Canbaz-Çukur'unda gülesen turnam.

Zinzal'lar çekilip yucadan yuca,

Uğra Çamdıra'dan sor hali nice.

Subara mamurdur, bari bir gece.

Eğlenip rahatı bulasan turnam.

Köğas süvaridir, Purutpiyaden.

Urta'yla Meredis gelmesin yadan.

Aş Çatak-Başı'm geç Zurzuna'dan.

Kunduzhev dostköyü bilesen turnam.

İrIani der turnam, çıkma sözümden.

Alemi mest ettin hoş avazından. Karabandarlı -

Türkmen kızından, Orada bir hoş haber alasın turnam
.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Laçin( lacinozbenthotmail.com ), 15.12.2015, 18:29 (UTC):
siteyi hazırlayanlara teşekkür ediyorum.sormak istediğim bir şey var Gödekdağlı Hüseyin hakkında daha fazla bilgi alma şansım varmı acaba ?Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Siten:
Mesajınız:

 
  bu sitenin tüm hakları ALİ KAYA'ya aittir kopyalanamaz aksi halde BEYOĞLU 35.NOTERLİĞİ yönetiminde yasal işlem uygulanacaktır © 2008  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
>